Bodhisattva Guanyin Religion Park

อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม (Bodhisattva Guanyin Religion Park)

อุทยานทางศาสนาที่เงียบสงบ อันเป็นที่ประดิษฐานของ พระโพธิสัตว์กวนอิม (Bodhisattva Guanyin Religion Park) รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของแต่ละศาสนา โดยจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ ในตำบลพุสวรรค์ ของจังหวัดเพชรบุรี ในประเทศไทย

คุณสามารถท่องเที่ยวภายในอุทยาน ได้ด้วยบริการรถของอุทยาน ในสนนราคาคนละ 10 บาท เพื่อเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ และความร่มรื่นของพรรณไม้ เพื่อไปเยี่ยมชมบริเวณต่างๆ ภายในอุทยาน ได้แก่ แดนมหายาน-เต๋า, แดนพุทธเกษตร, แดนอริยสงฆ์, ดินแดนมนุษย์ต่างดาว, โรงทาน และพิพิธภัณฑ์

โดยในแต่ดินแดนมีความสงบและสวยงาม ที่บอกเล่าเรื่องราวทางศาสนา ได้แก่ คติธรรมคำสอน, พระพุทธรูปปางต่างๆ รวมถึงรูปปั้นของเหล่าทวยเทพ ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และที่คุณไม่ควรพลาด คือ การชื่นชมความงดงาม และไหว้ขอพรจากรูปแกะสลักของ พระแม่กวนอิมปางพันเนตรพันกร

เจ้าแม่กวนอิม (Kun Iam) หรือในภาษาจีนกลาง เรียกว่า “Guan Yin (觀音)” เป็นพระโพธิสัตว์ตามคติพุทธมหายาน ซึ่งมีต้นกำเนิดในประเทศอินเดีย โดยมีชื่อเรียกในภาษาสันสกฤตว่า พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (Avalokiteśvara)

องค์พระแม่กวนอิม ถูกสร้างสรรด้วยความงดงาม ทำจากไม้การบูรหอม ของประเทศจีน ที่ถูกแกะสลักด้วยความปราณีต ในรูปแบบปางพันเนตรพันกร และมีขนาดสูงใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยเป็นเทพแห่งความรัก และความเมตตา จึงมักมีผู้ศรัทธาแวะเวียนมา กราบไหว้บูชาเพื่อขอพรอยู่เสมอ

Bodhisattva Guanyin Religion Park

Bodhisattva Guanyin Religion Park

Bodhisattva Guanyin Religion Park

Bodhisattva Guanyin Religion Park

Bodhisattva Guanyin Religion Park
Bodhisattva Guanyin Religion Park

ที่อยู่ 40 หมู่ 2 ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170 (40 Moo 2, Phu Sawan Subdistrict, Kaeng Krachan District, Phetchaburi 76170)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โทร. 0-2356-0656, 0-2356-0718
  • สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155
  • กรมการท่องเที่ยว โทร. 02-401-1111
  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 1672

ติดต่อสอบถาม +66-3242-2048

Facebook: Kuanyin Pusawann Fanpage

เวลาทำการ เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00 – 17:00 น.

ค่าเข้าชม ฟรี ***รถนำเที่ยวของอุทยาน 10 บาท

การเดินทาง

การเดินทางด้วยรถส่วนตัว ใช้เส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ถนนพระรามที่ 2) ผ่านเซ็นทรัลพระราม 2, จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม (56 นาที, 75.9 กม.) จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้า ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) มุ่งหน้าสู่ตำบลต้นมะพร้าว จังหวัดเพชรบุรี

จากนั้นใช้ทางออกจาก ถนนหมายเลข 4 ไปถนนหมายเลข 3349 (อ.หนองหญ้าปล้อง – อ.แก่งกระจาน) เดินทางต่อไปบน ถนนหมายเลข 3349 และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 3510 เพื่อไปยังตำบลพุสวรรค์ ปลายทางจะอยู่ทางซ้ายมือของคุณ

by Google Map

อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม (Bodhisattva Guanyin Religion Park)