อุโมงค์ใต้ท้องทะเลทงยอง (Undersea Tunnel, Tongyeong)

Undersea Tunnel, Tongyeong (해저터널-경남 통영) เป็นอุโมงค์ใต้น้ำแห่งแรกในเอเชีย ตั้งอยู่ที่เมืองทงยอง, ประเทศเกาหลีใต้ ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2474 ถึง พ.ศ. 2475 ใช้ระยะเวลาในการสร้าง 1 ปีและ 4 เดือน ลักษณะของอุโมงค์เป็นคอนกรีต มีความสูง 5 เมตร, กว้าง 3.5 เมตร และยาว 483 เมตร ที่ระดับความลึก 13.5 เมตรใต้น้ำทะเล บริเวณโค้งประตูตรงทางเข้าของอุโมงค์ถูกสลักคำจารึกไว้ว่า ‘Yongmundaryang‘ แปลว่า…อ่านเพิ่มเติม →