โบสถ์มยองดง (Myeong-dong Catholic Cathedral Seoul)

Myeong-dong Catholic Cathedral หรือเรียกกันว่า Myeongdong Cathedral (서울 명동성당) เป็นมหาวิหารของสังฆราชคาทอลิกของกรุงโซล โบสถ์นี้สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1898 เป็นตึกก่ออิฐถือปูนแนวตะวันตกแห่งแรก โดยสร้างแบบเรอเนสซองส์ใหม่จากอิฐเผาสีแดงและสีเทากว่า 20 ชนิด …อ่านเพิ่มเติม →

พิพิธภัณฑ์แสตมป์เกาหลี (Korea Postage Stamp Museum)

Korea Postage Stamp Museum (Formerly Korea Stamp World) (우표박물관 (구.우표문화누리)) ตั้งอยู่ชั้นใต้ดินของ Seoul Central Post Office (Post Tower) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับแสตมป์ และเป็นสถานที่สำคัญในการค้นคว้าและแลกเปลี่ยนข้อมูลของเหล่านักสะสมแสตมป์ โดยการจัดแสดงประกอบไปด้วยแกลลอรี่, ประวัติศาสตร์การบริการทางไปรษณีย์ และแสตมป์ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก…อ่านเพิ่มเติม →