สะพานมาจ็อน (Majeongyo Bridge)

มาจ็อน-กโย (Majeongyo, 마전교) เป็นสะพานลำดับที่ 11 ของสะพานทั้ง 22 สะพานที่พาดผ่าน ลำคลองช็องกเยช็อน (Cheonggyecheon Stream) ที่ไหลผ่านในใจกลางเมือง ของกรุงโซล (Seoul)อ่านเพิ่มเติม

ตลาดขายส่งพังซัน (Bangsan Wholesale Market)

พังซันจงฮับชิจัง (Bangsan Wholesale Market, 방산 종합시장) เป็นตลาดขายส่งแบบดั้งเดิม และมีชื่อเสียงในด้านกระดาษห่อ ตลาดประกอบไปด้วยร้านค้ากว่า 550 ร้าน เรียงรายไปตาม คลองช็องกเยช็อน (Cheonggyecheon Stream) อ่านเพิ่มเติม