Categories
Gyeonggi-do Travel Yongin Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

เอเวอร์แลนด์ (Everland)

Everland (에버랜드) เป็นสวนสนุกสำหรับครอบครัวแห่งแรก และเป็นสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุด ของประเทศเกาหลีใต้

Categories
Seoul Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

สวนสาธารณะซงพานารู (Songpa Naru Park)

ซงพานารูกงวอน (Songpa Naru Park, 송파나루공원) หรือรู้จักกันในอีกชื่อว่า สวนสาธารณะทะเลสาบซ็อกชน หรือในภาษาเกาหลี เรียกว่า  ซ็อกชนโฮกงวอน (Seokchon Lake Park, 석촌호수공원)

Categories
Seoul Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

ล็อตเต้เวิลด์ทาวเวอร์ (Lotte World Tower)

Lotte World Tower (롯데월드타워) ได้รับการออกแบบ โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก ลักษณะของเครื่องปั้นดินเผาและพู่กันเกาหลี โดยใช้ระยะเวลาในการวางแผน และการเตรียมพื้นที่ถึง 13 ปี

Categories
Gyeonggi-do Travel Suwon Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

ป้อมฮวาซ็อง (Hwaseong Fortress)

Hwaseong Fortress (수원 화성) เป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1794 ถึงปี ค.ศ. 1796 โดยพระดำริของจ็องโจ (King Jeongjo)

Categories
Gyeonggi-do Travel Yongin Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

วัดวาอูจ็องซา (Waujeongsa Temple)

วาวูจ็องซา (Waujeongsa, 와우정사) หรือเรียกอีกชื่อว่า วาวูจงซา (Wawoojongsa Temple) ตั้งอยู่ในในเมืองยงอิน (Yongin)