อุทยานนัมซาน (Namsan Park)

นัมซานพาร์ค (Namsan Park, 남산공원) เป็นอุทยานเชิงนิเวศ ที่มีพืชพันธุ์ต่างๆ และสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่ และเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุด ในกรุงโซล (Seoul) อ่านเพิ่มเติม

หอคอยเอ็นโซล (N Seoul Tower)

เอ็นโซลทาวเวอร์ (N Seoul Tower, 엔 서울타워) มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า วายทีเอ็น โซลทาวเวอร์ (YTN Seoul Tower) เป็นหอสังเกตการณ์ตั้งอยู่บน ภูเขานัมซาน (Namsan Mountain) อ่านเพิ่มเติม