คลังเก็บป้ายกำกับ: Theme Museum

พิพิธภัณฑ์เมืองอินชอน (Incheon Metropolitan City Museum)

Incheon Metropolitan City Museum (인천광역시립박물관) หรือที่เรียกว่า “Incheon Municipal Museum” เป็นพิพิธภัณฑ์สาธารณะแห่งแรกในประเทศเกาหลี ตั้งอยู่ถัดจากอนุสรณ์สถานยกพลขึ้นบกอินชอน (Incheon Landing Operation Memorial Hall) พิพิธภัณฑ์ฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2489 อ่านเพิ่มเติม พิพิธภัณฑ์เมืองอินชอน (Incheon Metropolitan City Museum)

อนุสรณ์สถานยกพลขึ้นบกอินชอน (Incheon Landing Operation Memorial Hall)

Incheon Landing Operation Memorial Hall (인천상륙작전기념관) สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 ในวาระครบรอบร้อยปีในการเปิดท่าเรืออินชอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอ และเป็นอนุสรณ์เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในสงครามเกาหลี “ยุทธภูมิอินชอน (The Battle of Inchon, 인천상륙작전)” ในปฏิบัติการโครไมท์ (Operation Chromite) อันเป็นปฏิบัติการยกพลขึ้นบกที่เมืองอินชอนซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในขณะนั้น อ่านเพิ่มเติม อนุสรณ์สถานยกพลขึ้นบกอินชอน (Incheon Landing Operation Memorial Hall)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมีรึกซาจี (Mireuksaji National Museum, Iksan)

Mireuksaji Relics Exhibition Museum (국립미륵사지유물전시관) พิพิธภัณฑ์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 โดยจังหวัด Jeollbuk-do เพื่อเก็บรักษาและจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรม ที่ขุดพบจากที่ตั้งของวัดมีรึกซา (Mireuksa, 미륵사, Historic Site No. 150) ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรแพ็กเจ (Baekje, 백제, 18 ปีก่อนคริสต์ศักราช – ค.ศ. 660) อ่านเพิ่มเติม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมีรึกซาจี (Mireuksaji National Museum, Iksan)

ศูนย์วัฒนธรรมและศิลปะมกโพ (Mokpo Culture & Arts Center)

Mokpo Culture & Arts Center (목포문화예술회관) ตั้งอยู่ใน Yonghae-dong, Mokpo-si, Jeollanam-do เปิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 เพื่อยกระดับศิลปะ และมีบทบาทเป็นหอวัฒนธรรมและศิลปะของเมืองมกโพ ศูนย์วัฒนธรรมและศิลปะแห่งนี้มีลักษณะสวยงามจากรูปทรงของอาคารและทิวทัศน์โดยรอบ อ่านเพิ่มเติม ศูนย์วัฒนธรรมและศิลปะมกโพ (Mokpo Culture & Arts Center)

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติมกโพ (Mokpo Natural History Museum)

Mokpo Natural History Museum (목포자연사박물관) พิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ธรรมชาติและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกว่า 36,000 รายการ ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่ตั้งของโครงกระดูกของไดโนเสาร์ที่ชื่อว่า “พรีโนเซราทอปส์” (Prenoceratops), เป็นไดโนเสาร์กินพืชในตระกูล Ceratopsia หรือ Ceratopia อ่านเพิ่มเติม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติมกโพ (Mokpo Natural History Museum)

เรือเต่าท่าเรือคังกูอัน (Gangguan Port Geobukseon Ship)

Gangguan Port Geobukseon Ship (강구안 거북선) จากโครงการกว่า 2.2 พันล้านวอนของรัฐบาลกรุงโซลที่มอบหมายให้กองทัพเรือเกาหลีใต้จัดสร้างเรือเต่าขึ้นมาใหม่ เพื่อรำลึกถึงจิตวิญญาณแห่งความรักชาติของนายพลอีซุนชิน (이순신 Yi Sun-shin, 28 เมษายน ค.ศ. 1545 – 16 ธันวาคม ค.ศ. 1598) เรือเต่าถูกสร้างและจัดแสดงไว้ในบริเวณปลายน้ำของแม่น้ำ Hangang ที่เป็นส่วนหนึ่งของเขตปกครองพิเศษ (DMZ) ต่อมาพื้นที่ดังกล่าวได้เปิดให้สาธารณะชนสามารถเข้าเยี่ยมชมได้เป็นครั้งแรกในรอบ 52 ปี นับตั้งแต่การแบ่งแยกประเทศเกาหลี อ่านเพิ่มเติม เรือเต่าท่าเรือคังกูอัน (Gangguan Port Geobukseon Ship)

พิพิธภัณฑ์ศิลปะปูซาน (Busan Museum of Art, BMA)

Busan Museum of Art (부산시립미술관) เริ่มก่อสร้างในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2537 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2541 พิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยหอนิทรรศการ, พิพิธภัณฑ์เด็ก, สวนประติมากรรมกลางแจ้ง และอื่น ๆ จัดแสดงศิลปะและวัฒนธรรมในหลากหลายสาขา เพื่อสนับสนุนงานศิลป์และกิจกรรมของศิลปิน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานศิลปะได้ง่ายขึ้น อ่านเพิ่มเติม พิพิธภัณฑ์ศิลปะปูซาน (Busan Museum of Art, BMA)

พิพิธภัณฑ์ปูซาน (Busan Museum)

Busan Museum (부산박물관) เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 และทำการปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2545 จัดแสดงเกี่ยวกับมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันที่ถูกขุดค้นพบในเมืองปูซานและพื้นที่ Gyeongnam มากกว่า 6,000 รายการ รวมทั้งรายการอื่นๆ ที่ได้รับจากบริจาคและจากการศึกษาวิจัย อ่านเพิ่มเติม พิพิธภัณฑ์ปูซาน (Busan Museum)

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์คังฮวา (Ganghwa History Museum)

Ganghwa History Museum (강화역사박물관) เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี พ. ศ. 2553 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และดำรงรักษาไว้ซึ่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองคังฮวาตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงยุคปัจจุบัน โดยการจัดแสดงเกี่ยวกับเหตุการณ์สงครามที่เกิดขึ้นที่ฮังควาในแต่ละยุค รวมไปถึงการจัดแสดงสิ่งที่พบจากการขุดค้น “ดอลเมนสถานแห่งคังฮวา (Ganghwa Dolmen Site)” อ่านเพิ่มเติม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์คังฮวา (Ganghwa History Museum)

ชายหาดแฮอึนแด (Haeundae Beach)

ชายหาดแฮอึนแด (Haeundae Beach / 해운대해수욕장) เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศเกาหลี  คำว่า “แฮอึนแด/ Haeundae” ถูกตั้งชื่อโดยนักปราชย์นามว่า ชอย ชี วอน (Choi Chi-Won) ในราชวงศ์ชิลลา ชายหาดมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 58,400 ตารางเมตร และเป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และงานเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี มักเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม) อ่านเพิ่มเติม ชายหาดแฮอึนแด (Haeundae Beach)

ปูซานทาวเวอร์ ที่อุทยานยงดูซาน (Busan Tower at Yongdusan Park)

อุทยานยงดูซาน (용두산 공원) ตั้งอยู่ในตัวเมืองปูซาน และเป็นหนึ่งใน 3 ภูเขาที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ที่มาของชื่อ “ยงดูซาน (Yongdusan)” นั้น มาจากลักษณะรูปร่างของภูเขาที่เหมือนกับหัวมังกร ซึ่งหันหน้าเข้าสู่ฝั่งทะเล เพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูที่มาจากทะเลนั่นเอง ในระหว่างสงครามเกาหลี ผู้อพยพพากันหนีขึ้นมาสร้างบ้านเรือนอาศัยกันบนภูเขา และเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ถึง 2 ครั้ง อ่านเพิ่มเติม ปูซานทาวเวอร์ ที่อุทยานยงดูซาน (Busan Tower at Yongdusan Park)

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเชจูวิลเลจ (Jeju Folk Village Museum)

Jeju Folk Village (제주민속촌) จัดแสดงบ้านแบบดั้งเดิมในยุคปี 1890 บนเกาะเชจู กว่า 100 หลังคาเรือน โดยขนย้ายจากที่ตั้งเดิมที่อยู่ทั่วไปบนเกาะมารวบรวมไว้ เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งจัดแบ่งออกเป็นโซนๆ ได้แก่ Mountain Village, Hill-Country Village, Fishing Village และ Shamanism Village (หมู่บ้านมองโกล) อ่านเพิ่มเติม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเชจูวิลเลจ (Jeju Folk Village Museum)

พิพิธภัณฑ์ริปลีย์ บีลีฟว์ อิท ออร์ น็อท (Ripley’s “Believe It or Not!” Museum)

พิพิธภัณฑ์แห่งที่ 32 ที่ใหญ่ที่สุดของ Ripley’s Believe It or Not! Museum (믿거나 말거나 박물관) ที่มีอีก 31 แห่ง ใน 11 ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วย 12 ห้องจัดแสดง, สวนกลางแจ้ง, ร้านขายของที่ระลึก และร้านกาแฟ รวบรวมสิ่งประหลาดและน่ามหัศจรรย์กว่า 700 รายการ จากผลงานการรวบรวมกว่า 35 ปี ใน 198 ประเทศ อ่านเพิ่มเติม พิพิธภัณฑ์ริปลีย์ บีลีฟว์ อิท ออร์ น็อท (Ripley’s “Believe It or Not!” Museum)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชจู (Jeju National Museum)

Jeju National Museum (국립제주박물관) พิพิธภัณฑ์จัดแสดง และเก็บรักษาโบราณวัตถุสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเกาะเชจูเปิดทำการครั้งแรกเมื่อ 15 มิถุนายน 2001 บอกเล่าเรื่องราวของเกาะเชจู ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงราชวงศ์โชซอน อ่านเพิ่มเติม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชจู (Jeju National Museum)