วัดพุลกุกซา (Bulguksa Temple)

พุลกุกซา (Bulguksa, 불국사) วัดถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 528 ซึ่งเป็นปีที่พุทธศาสนา ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ โดยราชวงศ์ชิลลา (Silla) ปัจจุบันวัดแห่งนี้อยู่ใน เมืองคย็องจู (Gyeongju) อ่านเพิ่มเติม

วัดพ็อบฮวาจ็องซา (Beophwa Jeongsa Temple)

Beophwa Jeongsa (법화정사) วัดแห่งนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเพื่อสันติภาพโลก และการรวมเป็นหนึ่ง (The Buddha Sharira Stupa for World Peace and Unification, Pyeonghwatong Ilbulsalitab, 평화통일불사리탑) อ่านเพิ่มเติม

สะพานย็องโด (Yeongdogyo Bridge)

ย็องโดกโย (Yeongdogyo, 영도교) ในอดีตถือเป็นสะพานลำดับสุดท้ายของ คลองช็องกเยช็อน (Cheonggyecheon Stream) ซึ่งเคยเป็นทางเชื่อมระหว่างวังชิมนิ (Wangsimni) และศาลเจ้าทงมโย (Dongmyo Shrine) อ่านเพิ่มเติม

ศาลเจ้าทงมโย และตลาดนัดทงมโย (Dongmyo Shrine – Dongmyo Flea Market)

ทงมโย (Dongmyo, 동묘) เป็นศาลของเทพเจ้ากวนอู ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นสมบัติลำดับที่ 142 เมื่อวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1963 ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งอยู่ใกล้กับสะพานย็องโด (Yeongdogyo Bridge) อ่านเพิ่มเติม