อุทยานแห่งชาติบุกฮันซาน (Bukhansan National Park)

Bukhansan National Park (북한산국립공원) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น อุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1983 ซึ่งถือเป็นอุทยานแห่งชาติ เพียงแห่งเดียวในเขตเมืองหลวง อ่านเพิ่มเติม