Categories
Jeollanam-do Travel Suncheon Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ซุนชอน (Suncheon) รีวิวโรงแรม-ที่พัก เมืองอื่นๆ (Hotels in Others City) โรงแรมในประเทศเกาหลีใต้

รีวิวโรงแรม Venezia Tourist Hotel, Suncheon

โรงแรมเวเนเซีย ทัวริสต์ ชุนซ็อน ห้องกว้างและสะอาด, วิวทุ่งนาโล่งและอากาศดี ในส่วนของห้องน้ำกว้าง,