ตัวอย่างแผนการท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีใต้ด้วยตัวเอง

สำหรับการท่องเที่ยวครั้งนี้เป็นการท่องเที่ยวของน้องลิง และพี่ช้างที่พากันไปย่องส่องเกาหลีเป็นเวลา 19 วัน อ่านเพิ่มเติม