สิงคโปร์ ลิตเติ้ลอินเดีย (Little India)

Little India (小印度) ตั้งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำสิงคโปร์ฝั่งตรงข้ามจากไชน่าทาวน์ ซึ่งแต่เดิมบริเวณเรียบฝั่งแม่น้ำซรังกูน (Serangoon River) อ่านเพิ่มเติม