Kale Outlet Center, Istanbul

เราไปเจอห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ด้วยความบังเอิญ เกิดจากวันนั้นนึกอย่างลองนั่งรถรางจนถึงสถานีสุดท้ายดูว่าจะไปถึงที่ใด…อ่านเพิ่มเติม →