คาเลเอาท์เล็ทเซ็นเตอร์อีสตันบูล (Kale Outlet Center, Istanbul)

เราไปเจอห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ ด้วยความบังเอิญ เกิดจากวันนั้นนึกอย่างลองนั่งรถราง จนถึงสถานีสุดท้าย ดูว่าจะไปถึงที่ใดอ่านเพิ่มเติม