คลังเก็บป้ายกำกับ: Public Park in Singapore

อ่าวมารีน่าเบย์ (Marina Bay)

Marina Bay เป็นอ่าวที่ตั้งอยู่ในเขตเซ็นทรัลของประเทศสิงคโปร์ โดยมีแผนแม่บทการพัฒนาเมืองที่ริเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1970 เพื่อการขยายศูนย์กลางทางธุรกิจ อ่านเพิ่มเติม อ่าวมารีน่าเบย์ (Marina Bay)