ถนนวัฒนธรรมแทฮักโร (Daehak-ro Culture Street)

แทฮักโร (Daehak-ro, 대학로) ถนนแห่งนี้มีความหมายของชื่อคือ “ถนนมหาวิทยาลัย” และมันถูกกำหนดให้เป็น ถนนวัฒนธรรม (Culture Street) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1985 ในปัจจุบันเป็นถนนหกเลน ที่มีความยาว 1.1 กิโลเมตร อ่านเพิ่มเติม

โรงละครและพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ในย่านถนนวัฒนธรรมแทฮังโร (Theaters and Art Museum around Daehangno Culture Street)

ถนนวัฒนธรรมแทฮังโน (Daehangno Culture Street)  มีชื่อเรียกในภาษาเกาหลีว่า แทฮักโร (Daehak-ro, 대학로) เป็นถนนแห่งนี้ที่มีความหมายของชื่อคือ “ถนนมหาวิทยาลัย (College Street)”อ่านเพิ่มเติม

สวนสาธารณะมาโรนีเอ (Marronnier Park)

มาโรนีเอกงว็อน (Marronnier Park, 마로니에공원) เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ ซึ่งในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล (Seoul National University, 서울대학교) อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ศิลปะทงซุง และพิพิธภัณฑ์คกดู (Dongsoong Art Center – Kkogdu Museum)

Dongsoong Art Center (동숭아트센터) เป็นศูนย์รวมศิลปะ ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเป็นหนึ่งในศูนย์ศิลปะ ในย่านถนนวัฒนธรรมแทฮักโร (Theaters and Art Museum around Daehak-ro Culture Street) อ่านเพิ่มเติม