Categories
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศตุรกี

พระราชวังโทพคาปี (Topkapı Palace) หรือพิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาเปอะ (Topkapı Palace Museum)

พระราชวังโทพคาปี หรือพระราชวังทอปกาเปอะ (Topkapı Sarayı) ในปัจจุบันคือ พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่

Categories
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศตุรกี

พระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahçe Palace)

Dolmabahçe Palace (Dolmabahçe Sarayı) ตั้งอยู่บนชายฝั่งยุโรปของบอสพอรัส (Bosphorus)