ป้อมปราการพุกฮันซานซ็อง (Bukhansanseong Fortress)

พุกฮันซานซ็อง (Bukhansanseong, 북한산성) มีความหมายของชื่อคือ ป้อมปราการแห่งภูเขาทางตอนเหนือ ของเมืองฮันยาง โดยเป็นป้อมปราการที่ตั้งอยู่ใน อุทยานแห่งชาติพุกฮันซานอ่านเพิ่มเติม

ภูเขาพุกฮันซาน (Bukhansan Mountain)

พุกฮันซาน (Bukhansan, 북한산) ซึ่งหมายถึง ภูเขาทางตอนเหนือ ด้วยตำแหน่งที่ตั้งของภูเขา ที่อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน (Hangang River) ของกรุงโซล (Seoul) อ่านเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติบุกฮันซาน (Bukhansan National Park)

Bukhansan National Park (북한산국립공원) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น อุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1983 ซึ่งถือเป็นอุทยานแห่งชาติ เพียงแห่งเดียวในเขตเมืองหลวง อ่านเพิ่มเติม