ภูเขาพุกฮันซาน (Bukhansan Mountain)

พุกฮันซาน (Bukhansan, 북한산) ซึ่งหมายถึง ภูเขาทางตอนเหนือ ด้วยตำแหน่งที่ตั้งของภูเขา ที่อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน (Hangang River) ของกรุงโซล (Seoul) อ่านเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติบุกฮันซาน (Bukhansan National Park)

Bukhansan National Park (북한산국립공원) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น อุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1983 ซึ่งถือเป็นอุทยานแห่งชาติ เพียงแห่งเดียวในเขตเมืองหลวง อ่านเพิ่มเติม