สวนแห่งชาติอ่าวซุนชอนมาน (Suncheonman Bay National Garden)

Suncheonman Bay National Garden (순천만국가정원) เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ของการจัดงาน Suncheon Bay International Garden Expo 2013 ของเมืองซุนชอน, ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 เมษายนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2013 โดยสวนแห่งนี้สามารถดึงดูดผู้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าชมกว่า 4.4 ล้านคน และในปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวเกาหลีและชาวต่างชาติ…อ่านเพิ่มเติม →