สถานที่ถ่ายภาพยนตร์ซุนชอน (Suncheon Open Film Location)

Suncheon Open Film Location (순천 드라마 촬영장) เปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2006 ตั้งอยู่ที่โจรยีดง (조례동) เมืองซุนชอน จังหวัดช็อลลาใต้ ซึ่งเป็นบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของฐานทัพทหารมาก่อน ถือเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี โดยประกอบไปด้วยบ้านเรือนกว่า 200 หลัง ซึ่งแบ่งออกเป็นหมู่บ้าน 3 ยุคในช่วงปี ค.ศ. 1950 ถึง ค.ศ. 1980 รวมไปถึงร้านค้าต่างๆ, โรงภาพยนตร์, ดิสโก้เธค และถนนในกรุงโซล…อ่านเพิ่มเติม →