คลังเก็บป้ายกำกับ: Church in Macau

โบสถ์เซนต์โดมินิค, มาเก๊า

St. Dominic’s Church (玫瑰聖母堂) โบสถ์โรมันคาทอลิคแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1587 โดยมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นสไตล์บาร็อคที่มีการผสมผสานกับรูปแบบทางสถาปัตยกรรมในท้องถิ่น อ่านเพิ่มเติม โบสถ์เซนต์โดมินิค, มาเก๊า