คลังเก็บป้ายกำกับ: Cathedral

โบสถ์มยองดง (Myeong-dong Catholic Cathedral Seoul)

Myeong-dong Catholic Cathedral หรือเรียกกันว่า Myeongdong Cathedral (서울 명동성당) เป็นมหาวิหารของสังฆราชคาทอลิกของกรุงโซล โบสถ์นี้สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1898 เป็นตึกก่ออิฐถือปูนแนวตะวันตกแห่งแรก โดยสร้างแบบเรอเนสซองส์ใหม่จากอิฐเผาสีแดงและสีเทากว่า 20 ชนิด อ่านเพิ่มเติม โบสถ์มยองดง (Myeong-dong Catholic Cathedral Seoul)

วิหารแองกลิกันแห่งกรุงโซล (Seoul Anglican Cathedral)

Seoul Cathedral Anglican Church or Korea (대한성공회 서울주교좌성당) วิหารที่มีความสวยงามและเป็นที่เลื่องลือในเกาหลี ผังของวิหารถูกวางเป็นรูปไม้กางเขน (Latin Cross) ตัวอาคารสร้างตามแบบศิลปะโรมาเนสก์ (Romanesque Style) ผสมผสานไปกับการมุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผาแบบเกาหลี บริเวณส่วนเหนือแท่นบูชาภายในวิหาร ทำเป็นโดมประดับโมเสกทองคำรูปพระเยซูและพระสาวกที่งดงามเป็นอย่างยิ่ง อ่านเพิ่มเติม วิหารแองกลิกันแห่งกรุงโซล (Seoul Anglican Cathedral)