ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise)

บอสพอรัส (Bosporus) หรือ บอสฟอรัส (Bosphorus) และเป็นที่รู้จักกันสำหรับชาวตุรกีในอีกชื่อหนึ่งว่า “ช่องแคบอิสตันบูล (İstanbul Boğazı)” …อ่านเพิ่มเติม →