พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เด็กแห่งชาติ (National Children’s Science Museum)

National Children’s Science Museum (국립어린이과학관) เปิดทำการอย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ. 1945 และถูกทำลายในช่วงสงครามเกาหลี…อ่านเพิ่มเติม →

คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ยออีโด (Yeoido Full Gospel Church)

Yeoido Full Gospel Church (여의도순복음교회) เป็นโบสถ์โปรเตสแตนต์ (เพนเทคอสต์, Pentecostal) ตั้งอยู่ใกล้กับสวนยออีโด (Yeouido Park)…อ่านเพิ่มเติม →