คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ยออีโด (Yeoido Full Gospel Church)

Yeoido Full Gospel Church (여의도순복음교회) เป็นโบสถ์โปรเตสแตนต์ (เพนเทคอสต์, Pentecostal) ตั้งอยู่ใกล้กับสวนยออีโด (Yeouido Park)…อ่านเพิ่มเติม →