การเดินทางโดยรถบัสจากโซล – แทอัน (Direction Seoul to Taean by Bus)

วิธีการเดินทางจาก กรุงโซล (Seoul) เพื่อไปท่องเที่ยวยังเขตแทอัน (Taean County) จังหวัดชุงช็องใต้ (ชุงช็องนัมโด, Chungcheongnam-do), ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งคุณสามารถเลือกเดินทางได้ตามความสะดวก และระยะเวลาที่เหมาะสม อ่านเพิ่มเติม

วิธีการเดินทางโดยใช้รถบัสระหว่างเมืองไป ยงพย็องสกีรีสอร์ท(How to travel using an intercity bus to Yongpyong Ski Resort)

คุณสามารถใช้รถบัสระหว่างเมืองที่วิ่งจาก สถานีขนส่งทงโซล (Dongseoul Bus Terminal) เพื่อไปยัง สถานีขนส่งระหว่างเมืองฮเว็งเก (Hoenggye Intercity Bus Terminal) จากนั้นนั่งแท็กซี่ หรือรถประจำทางในเมือง อ่านเพิ่มเติม

วิธีการเดินทางโดยรถไฟโดยสารความเร็วสูงไป อัลเพนเซีย สกีรีสอร์ท (How to travel using KTX to Alpensia Ski Resort)

คุณสามารถใช้รถไฟโดยสารความเร็วสูง ที่เรียกว่า KTX เพื่อไปยัง สถานีชินบู (Jinbu Station, 진부역) หรือรู้จักกันในอีกชื่อว่า สถานีโอแดซาน (Odaesan Station, 오대산역) จากนั้นใช้รถประจำทางในเมืองอ่านเพิ่มเติม

วิธีการเดินทางโดยใช้รถบัสระหว่างเมืองไป อัลเพนเซีย สกีรีสอร์ท (How to travel using an intercity bus to Alpensia Ski Resort)

คุณสามารถใช้รถบัสระหว่างเมืองที่วิ่งจาก สถานีขนส่งทงโซล (Dongseoul Bus Terminal) เพื่อไปยัง สถานีขนส่งระหว่างเมืองฮเว็งเก (Hoenggye Intercity Bus Terminal) จากนั้นนั่งแท็กซี่ หรือรถประจำทางในเมือง อ่านเพิ่มเติม

วิธีการเดินทางจากสนามบินไป อัลเพนเซีย สกีรีสอร์ท (How to travel from the airport to Alpensia Ski Resort)

เขตพย็องชาง (พย็องชังกุน, Pyeongchang-gun, 평창군) เป็นเขตในจังหวัดคังวอน (คังวอนโด, Gangwon-do), ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งคุณสามารถเดินทาง ได้ด้วยความสะดวกสบาย จากกรุงโซล (Seoul) อ่านเพิ่มเติม