Categories
Daegu Travel Gyeongsangbuk-do Travel การเตรียมตัวท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

การเดินทาง แฮอุนแด – แทกู โดยรถระหว่างเมือง (Direction Haeundae to Daegu by Bus)

วิธีการเดินทางจากแฮอุนแด (Haeundae) ของเมืองปูซาน (Busan)  เพื่อไปท่องเที่ยวยัง มหานครแทกู (Daegu Metropolitan City) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของ จังหวัดคยองซังเหนือ (คยองซังบุกโด;

Categories
Gyeongsangbuk-do Travel Pohang Travel การเตรียมตัวท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

การเดินทางโซล – โพฮังโดยรถระหว่างเมือง (Direction Seoul to Pohang by Express Intercity Bus)

วิธีการเดินทางจากโซล (Seoul) ไปท่องเที่ยวยังเมืองโพฮัง (Pohang) ของจังหวัดคยองซังเหนือ

Categories
Jeollanam-do Travel Yeosu Travel การเตรียมตัวท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

การเดินทางโดยรถไฟ โซล – ยอซู (Direction Seoul to Yeosu by Train)

วิธีการเดินทางจาก กรุงโซล (Seoul) (Seoul) เพื่อไปท่องเที่ยวยังเมืองยอซู (Yeosu)  

Categories
Busan Travel Gyeongsangnam-do Travel Tongyeong Travel การเตรียมตัวท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

การเดินทาง ปูซาน – ทงย็อง (Direction Busan to Tongyeong)

วิธีการเดินทางที่สะดวกที่สุดจากเมืองปูซาน (Busan) เพื่อไปท่องเที่ยวยังเมืองทงย็อง (Tongyeong) 

Categories
Gunsan Travel Jeollabuk-do Travel การเตรียมตัวท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

การเดินทางโดยรถบัสจากโซล – คุนซาน (Direction Seoul to Gunsan by Bus)

วิธีการเดินทางจากกรุงโซล (Seoul) (Seoul) เพื่อไปท่องเที่ยวยังเมืองคุนซาน (Gunsan)