การฝากกระเป๋าเดินทางในตู้ล็อคเกอร์ (How to use locker) | เที่ยวด้วยตัวเอง
How to use locker

การฝากกระเป๋าเดินทางในตู้ล็อคเกอร์ (How to use locker)

หลังจากที่มีประสบการณ์แค่ได้ใช้ตู้เก็บของที่ สถานีซูวอน ด้วยความอนุเคราะห์ทั้งหมด จากคุณลุงเจ้าหน้าที่ผู้ใจดี แต่ไม่สามารถจดจำขั้นตอนการใช้งานอย่างแท้จริง จึงหาลิ้งค์ถึงประเภทและวิธีการใช้งาน ของเจ้าตู้เก็บของจากเว็บไซต์ และขอสรุปและแปลเป็นภาษาไทยให้สามารถเข้าใจง่ายขึ้น (หรือเปล่า)

สถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งในในกรุงโซล (Seoul) ติดตั้งตู้เก็บของ How to use lockerนอกจากนี้ตู้เก็บของส่วนใหญ่ มีคำแนะนำในหลายภาษา ค่าธรรมเนียมตู้เก็บของและเวลาเก็บอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละสถานที่

เวลาเก็บพื้นฐาน: 2-4 ชั่วโมง ค่าธรรมเนียม (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเก็บรักษาพื้นฐาน): ตู้เก็บของขนาดเล็ก 2,000 วอน / ตู้เก็บของขนาดกลาง 3,000 วอน / ตู้เก็บของขนาดใหญ่ 4,000 วอน

ค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างกันไปตามสถานีรถไฟใต้ดิน อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหลังจากเวลาการจัดเก็บขั้นพื้นฐาน วิธีการชำระเงิน: ตู้เก็บของส่วนใหญ่รับบัตรการขนส่ง; ตู้เก็บของบางแห่งก็รับชำระด้วยเงินสด

ประเภทของตู้เก็บของ


ตู้เก็บของตามสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินและอาคารผู้โดยสารในสนามบินจะมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบเก่าที่เป็นระบบจ่ายได้เฉพาะเงินสด และแบบใหม่ที่อำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นทั้งในเรื่องของการจ่ายเงินที่สามารถจ่ายได้ด้วยบัตรเครดิตและ T-Money โดยเจ้าตู้แบบใหม่นี้จะมีราคาค่าฝากสูงกว่าแบบเก่าเล็กน้อย มีไว้บริการในสถานีรถไฟใต้ดินสายที่ 1-4 ส่วน โดยมีหน้าจอการใช้งานเป็นจอสัมผัส

ค่าบริการ EZ-LOCKERs


สำหรับระยะเวลาในการฝากของไม่เกิน 4 ชั่วโมง เมื่อหมดเวลาต้องมีการจ่ายเงินเพิ่ม โดยมีอัตราค่าบริการตามขนาดดังนี้ ขนาดเล็กราคา ₩ 2,000 และขนาดกลาง ₩ 3,000

วิธีการใช้งาน EZ-LOCKERs


การฝากของ EZ-LOCKERs

 • เลือกปุ่ม “Luggage Storage” (ปุ่มหมายเลข 1)
 • เลือกปุ่มหมายเลขของตู้ที่ต้องการ
 • กดหมายเลขตามวิธีการชำระเงิน ได้แก่ 1.บัตร T-money 2.บัตรเครดิต 3.โทรศัพท์มือถือ หรือ 4.เงินสด
 • ทำการสแกนบัตรบนแผ่นเซนเซอร์ หากชำระด้วยเงินสดให้สอดเงินสดตามจำนวนเงินค่าบริการในแต่ละขนาดของตู้
 • เปิดประตูและจัดการนำสัมภาระที่ต้องการฝากใส่ในตู้ให้เรียบร้อย แล้วทำการปิดประตู หลังจากนั้นระบบประตูจะทำการล็อคโดยอัติโนมัติ
 • รับใบเสร็จรับเงินที่ระบุเวลา, จำนวนเงินที่ชำระ และหมายเลขยืนยันของตู้

การนำของคืน EZ-LOCKERs

 • เลือกปุ่ม “Remove items” (ปุ่มหมายเลข 5)
 • เลือกปุ่ม “Remove my items” (ปุ่มหมายเลข 1)
 • กดหมายเลขตามวิธีการชำระเงิน ได้แก่ 1.บัตร T-money 2.บัตรเครดิต 3.โทรศัพท์มือถือ หรือ 4.เงินสด
 • ทำการสแกนบัตรบนแผ่นเซนเซอร์ (หลังจากการยืนยันข้อความที่ปรากฏบนจอจนครบถ้วนและถูกต้อง ระบบถึงจะเปิดประตูตู้ให้)
 • เอาสิ่งของที่ฝากไว้ออกมาให้เรียบร้อยและครบถ้วน
 • ทำการยืนยันถึงความแน่ใจว่าได้เอาของออกมาเรียบร้อยแล้ว ด้วยการกด หมายเลข 1 คือ “ใช่” และหมายเลข 2 คือ “ไม่ใช่”
 • มีไว้บริการในสถานีรถไฟใต้ดินสายที่ 5-9 EZ-LOCKERs โดยมีหน้าจอการใช้งานเป็นจอสัมผัส

ค่าบริการ T-Boxes


สำหรับระยะเวลาในการฝากของไม่เกิน 4 ชั่วโมง เมื่อหมดเวลาต้องมีการจ่ายเงินเพิ่ม โดยมีอัตราค่าบริการตามขนาดดังนี้ ขนาดเล็กราคา ₩ 1,500 และขนาดกลาง ₩ 2,500

วิธีการใช้งาน T-Boxes


การฝากของ T-Boxes

 • หลังจากทำการเลือกภาษาในการใช้ระบบแล้ว ทำการกดปุ่ม “Insert Package”
 • ใส่หมายเลขรหัสส่วนตัว 4 หลัก กดปุ่ม “Enter” แล้วทำการป้อนรหัสดังกล่าวซ้ำอีกครั้งก่อนกดปุ่ม “Re-Enter”
 • เลือกกดปุ่มตามวิธีการชำระเงินจาก 3 ปุ่มที่ปรากฏ ได้แก่ เงินสด, T-Money หรือบัตรเครดิต
 • ทำการสแกนบัตรบนแผ่นเซนเซอร์ หากชำระด้วยเงินสดให้สอดเงินสดตามจำนวนเงินค่าบริการในแต่ละขนาดของตู้
 • เปิดประตูและจัดการนำสัมภาระที่ต้องการฝากใส่ในตู้ให้เรียบร้อย แล้วทำการปิดประตู หลังจากนั้นระบบประตูจะทำการล็อคโดยอัติโนมัติ
 • กรณีที่ประตูตู้ถูกปิดอย่างเรียบร้อยจะปรากฏไฟสีแดงแทนจากเดิมที่เป็นไฟสีเขียว
 • รับใบเสร็จรับเงินที่ระบุเวลา, จำนวนเงินที่ชำระ และหมายเลขยืนยันของตู้

การนำของคืน T-Boxes

 • หลังจากทำการเลือกภาษาในการใช้ระบบแล้ว ทำการกดปุ่ม “Remove Package”
 • ใส่หมายเลขรหัสส่วนตัว 4 หลัก กดปุ่ม “Enter”
 • หลังจากการยืนยันข้อความที่ปรากฏบนจอจนครบถ้วนและถูกต้อง ระบบถึงจะเปิดประตูตู้ให้ ทำการนำสัมภาระและสิ่งของต่างๆ ออกให้เรียบร้อยและครบถ้วน และประตูจะปิด