ศาลามังวอน (Mangwonjeong Pavilion Site)

มังวอนจอง (Mangwonjeong Pavilion, 망원정) เป็นหนึ่งสถานที่สำคัญ ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในบริเวณของ สวนสาธารณะมังวอนฮันกัง (Mangwon Hangang Park) ในกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้ ศาลาแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1425 ซึ่งเป็นปีที่ 7 ในรัชสมัยของ กษัตริย์เซจงมหาราช (Sejong the Great, 세종대왕; 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1397 – 8 เมษายน ค.ศ. 1450)ชื่อดั้งเดิมของศาลาแห่งนี้ คือ ศาลาฮีอูจอง (Huiujeong, 희우정)

โดยมีที่มาของชื่อมาจากเหตุการณ์ เมื่อกษัตริย์เซจงมหาราช (Sejong the Great) ทรงเสด็จมายังศาลา เพื่อตรวจตราสถานการณ์ ทางการเกษตรของประชาชน ที่เกิดจากภัยแล้ง ด้วยฝนไม่ตกเป็นเวลานาน และในที่สุดฝนก็ตกลงมา พระองค์จึงทรงเรียกศาลาแห่งนี้ว่า ศาลาฮีอูจอง (Huiujeong, 희우정) ซึ่งแปลว่าศาลาที่มีฝนตกลงมา

ในปี ค.ศ. 1484 ศาลาแห่งนี้ได้รับการปรับปรุง และตั้งชื่อเรียกใหม่ว่า มังวอนจอง (Mangwonjeong, 망원정) ด้วยศาลาแห่งนี้เป็นสถานที่ซึ่ง สามารถชมทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ จึงมักถูกใช้เป็นสถานที่ เพื่อการรับรองทูตจากราชวงศ์หมิง รวมทั้งกษัตริย์เซจงมักเสด็จเยี่ยมชมศาลา เพื่อดูการฝึกซ้อมของทหารกองทัพเรือ

บางส่วนของศาลาได้รับความเสียหาย จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ ในปี ค.ศ. 1925 และจากการดำเนินงานตาม โครงการพัฒนาแม่น้ำฮันกัง ซึ่งต่อมาศาลาได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1989 โดยรัฐบาลกรุงโซล (Seoul) และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น อนุสาวรีย์แห่งกรุงโซล (Seoul) หมายเลข 9

สวนสาธารณะมังวอนฮันกัง

Mangwon Hangang Park

นอกจากนี้คุณสามารถเดินเท้าเพียงระยะสั้นๆ เพื่อเยี่ยมชม สวนสาธารณะมังวอนฮันกัง (Mangwon Hangang Park) รวมไปถึงสถานที่สำคัญ ทางประวัติศาสตร์อีกหลายแห่ง ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญ ของแม่น้ำฮัน (Han River) อ่านเพิ่มเติม

Mangwonjeong Pavilion Site

Mangwonjeong Pavilion Site

Mangwonjeong Pavilion Site

ที่อยู่ 457-1 Hapjeong-dong, Mapo-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 마포구 합정동 457-1)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82 2-330-2502

เวลาทำการ 08:00 – 18:00 น.

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

Mangwon Station (망원역, มังวอนหยอก, Seoul Subway Line 6 และออกทางออกที่ 2 จากนั้นเดินตรงไประยะทางประมาณ 212 เมตร และเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทงกโยโร (Donggyo-ro, 동교로)

และเดินตรงไปประมาณ 458 เมตร จากนั้นที่สี่แยกเป็นทางข้ามม้าลาย ให้เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่ ถนนโพอึนโร (Poeun-ro, 포은로) และเดินตรงไป 156 เมตร จากนั้นเลี้ยวขวาที่ทางแยกและเดินตรงไปอีก 256 เมตร ศาลาตั้งอยู่ตรงข้ามของถนน

by Google Map

Mangwonjeong Pavilion Site (망원정)