โซลแกรนด์ปาร์ค (Seoul Grand Park)

สวนสัตว์กรุงโซล (Seoul Zoo) สวนสัตว์แห่งนี้เปิดบริการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 ตั้งอยู่ในบริเวณ Seoul Grand Park (서울대공원) โดยรวบรวมสัตว์ที่หากยากกว่า 360 ชนิด และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ กว่า 3,200 สิ่งจากทั่วโลก โดยการแบ่งโซนตามแหล่งกำเนิดและสายพันธุ์เป็นหลัก

นอกเหนือไปจากการจัดแสดงปลาโลมาที่เป็นการแสดงสำคัญของสวนสัตว์แล้ว ยังมีสวนพฤกษศาสตร์ที่มีพันธุ์พืชกว่า 1,300 ชนิดของพืช และผู้เข้าชมยังสามารถพักผ่อนหย่อนใจกับบริเวณต่างๆ ที่จัดไว้ได้อย่างลงตัวของ Cheonggyesan Mt.

ตั้งอยู่ที่  Gyeonggi-do Gwacheon-si Makgye-dong 159-1

ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์บริการ 1330 : +82-32-1330
 • สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม : +82-2-500-7245 (เกาหลี)
 • เว็บไซต์: grandpark.seoul.go.kr (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาเปิดทำการ ทุกวัน ***การเข้าชมรอบสุดท้าย 1 ชั่วโมงก่อนเวลาปิดทำการ

 • ฤดูร้อน 09:00 – 19:00
 • ฤดูหนาว 09:00 – 18:00
 • 17 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม 09:00 – 22:00

อัตราค่าเข้าชม

สวนสัตว์:

 • ผู้ใหญ่อายุ 19 ปีขึ้นไป 3,000 KRW / แบบกลุ่ม (30 คนขึ้นไป) 2,100 KRW
 • เยาวชนอายุ 13-18 ปี 2,000 KRW / แบบกลุ่ม (30 คนขึ้นไป) 1,400 KRW
 • เด็กอายุ 4-12 ปี 1,000 KRW / แบบกลุ่ม (30 คนขึ้นไป) 700 KRW

การแสดงปลาโลมา: ผู้ใหญ่ 2,000 KRW/ วัยรุ่น 1,500 KRW/ เด็ก 1,000 KRW

การเดินทาง
Soul Subway Line 4 ลงที่ Seoul Grand Park Station เดินออกทางออกที่ 2 จากนั้นเดินตรงผ่านสวนสาธารณะไปประมาณ 500 เมตร จะถึงวงเวียนที่จะมีแผนที่และป้ายบอกทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ใน Seoul Grand Park

การไปยังสถานที่ท่องเที่ยวใน Seoul Grand Park ทำได้ 3 วิธีคือ

 1. โดย Shuttle Train (รถไฟช้าง) โดยเดินตรงต่อไปยังอาคารด้านหลังวงเวียน เพื่อซื้อตั๋วรถไฟ และขึ้นแต่ละจุดของสถานที่ท่องเที่ยว ค่าโดยสารคนละ 800 KRW ต่อจุดท่องเที่ยว
 2. โดย Skylift หากเราเริ่มเดินไปทางขวามือของวงเวียนจะพบกับ Skylift เป็นเคเบิ้ลคาร์สำหรับเที่ยวชมในมุมสูง
 3. โดยการเดินเท้า โดยเริ่มเดินไปทางขวามือของวงเวียนจะผ่านจุดท่องเที่ยวต่างๆ ตามลำดับดังนี้

หมายเหตุ

 • เราเลือกวิธีการเดินเล่นชมวิวไปทางขวามือของวงเวียนแบบนี้ ซึ่งเมื่อเดินทั้งวันก็เหนื่อยพอสมควร แต่การเดินในช่วงฤดูหนาวก็เพลิดเพลินดี และถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับการท่องเที่ยวในหลายรูปแบบและหลายอารมณ์ใน 1 วัน แต่ในสุดท้ายขากลับเราเลือกนั่งรถไฟช้าง (Shuttle Train) เพราะหมดแรงล่ะจ้า – -“
 • หากต้องการเที่ยวทุกสถานที่ดังกล่าวข้างต้น จำเป็นต้องตรวจสอบวันหยุดทำการของแต่ละสถานที่ (เราอดเข้าพิพิธภัณฑ์ฯ เพราะวันที่ไปเป็นวันจันทร์ ซึ่งตรงกับวันหยุดพอดี เลยได้แต่ถ่ายรูปบริเวณรอบๆ มาแทน – -“)

 

 • by Google Map