พระราชวังชางด๊อกกุง (Changdeokgung Palace)

Changdeokgung Palace and Huwon (창덕궁과 후원) เป็นพระราชวังลำดับที่สองทึ่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbukgung Palace) ในปี ค.ศ. 1405 และมีความสำคัญในการเป็นที่พำนักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน (Joseon) และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสำคัญที่ยังคงรักษาไว้ ประกอบไปด้วย เขตพระราชฐานชั้นนอก, เขตพระราชฐานชั้นใน และสวนด้านหลังสำหรับเป็นที่พักผ่อนของพระมหากษัตรย์ ซึ่งมีต้นไม้ขนาดยักษ์อายุกว่า 300 ปี, บ่อน้ำ และศาลาริมน้ำ

พระราชวังแห่งนี้เป็นที่พำนักของพระมหากษัตริย์ถึง 9 พระองค์ในสมัยราชวงค์โชซอน (Joseon) ในปี ค.ศ. 1592 พระราชวังถูกเผาทำลายโดยประชาชนที่โกรธแค้นต่อการหนีจากการพำนักในพระราชวังของพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ในระหว่างที่ถูกรุกรานโดยชาวญี่ปุ่น และได้รับการบูรณะอีกครั้งในปี ค.ศ. 1611 ทำให้ในปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวัง ได้แก่ พระตำหนัก Injeongjeon, พระตำหนัก Daejojeon, พระตำหนัก Seonjeongjeon, และพระตำหนัก Nakseonjae

สวนลับ หรือสวนต้องห้าม หรือฮูวอน (Huwon) ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของพระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์ Taejong เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับพระราชวงศ์ เดิมสวนแห่งนี้มีชื่อว่า ‘Bukwon’ หรือ ‘Geumwon’ แต่ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ‘Biwon’ ในรัชสมัยของกษัตริย์ Kojong สวนแห่งนี้ถูกดูแลและบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดี และดูสวยงามมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วง นอกจากความร่มรื่นสวยงามของบรรดาแมกไม้ต่างๆ แล้ว ภายในสวนยังมีศาลาพักผ่อนริมสระน้ำ, น้ำพุ และสะพานเล็กๆ เช่น ศาลา Buyongjeong, Buyongji, Juhabru, Eosumun, Yeonghwadang, Bullomun, Aeryeonjeong และ Yeongyeongdang เป็นต้น

ตั้งอยู่ที่  Seoul-si Jongno-gu Yulgok-ro 99

ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์บริการ 1330 : +82-32-1330 (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)
 • สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม : +82-2-762-8261, 9513
 • เว็บไซต์: www.eng.cdg.go.kr  (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาเปิดทำการ  ปิดทำการทุกวันจันทร์ และการเข้าชมรอบสุดท้าย 1 ชั่วโมงก่อนเวลาปิด

พระราชวังชางด๊อกกุง (Changdeokgung Palace)

 • เมษายน – กันยายน: 9:00-18:30
 • ตุลาคม: 9:00-18:00
 • พฤศจิกายน และ มีนาคม: 9:00-17:30
 • ธันวาคม และ กุมภาพันธ์: 9:00-17:00

สวนลับ หรือสวนต้องห้าม หรือฮูวอน (Huwon)

 • เมษายน – ตุลาคม: 9:00-16:30
 • พฤศจิกายน และ มีนาคม: 9:00-15:30
 • ธันวาคม และ กุมภาพันธ์: 9:00-15:00
 • *** การเข้าชมฮูวอน (Huwon Course) ต้องมีไกด์ทัวร์เท่านั้น

อัตราค่าเข้าชม
พระราชวังชางด๊อกกุง (Changdeokgung Palace)

 • ผู้ใหญ่ (อายุ 19-64 ปี) 3,000 KRW / เด็ก (อายุ 7-18 ปี) 1,500 KRW
 • แบบกลุ่ม (10 คนขึ้นไป): ผู้ใหญ่ (อายุ 19-64 ปี) 2,400 KRW / เด็ก (อายุ 7-18 ปี) 1,200 KRW

สวนลับ หรือสวนต้องห้าม หรือฮูวอน (Huwon)

 • ผู้ใหญ่ (อายุ 19 ปีขึ้นไป) 8,000 KRW (รวมค่าเข้าชม Changdeokgung Palace แล้ว)
 • เด็ก (อายุ 7-18 ปี) 2,500 KRW

ค่าเข้าชมแบบแพ็คเกจ 4 พระราชวัง ราคา 10,000 วอน / คน
เป็นการเข้าชม 4 พระราชวัง ได้แก่ Changdeokgung Palace (รวมสวนลับ Huwon), Changgyeonggung Palace, Deoksugung Palace, Gyeongbokgung Palace) และ Jongmyo Shrine
หมายเหตุ

 • ไม่สามารถคืนเงินได้เมื่อบัตรถูกนำไปใช้ในการเข้าชมสถานที่ใดที่หนึ่งแล้ว
 • บัตรมีอายุการใช้งาน 1 เดือน นับจากวันที่ทำการซื้อราคาบัตร
 • ปิดทำการวันจันทร์ สำหรับ Changdeokgung Palace, Deoksugung Palace และ Changgyeonggung Palace
 • ปิดทำการในวันอังคาร สำหรับ Gyeongbokgung Palace และ Jongmyo Shrine

การเดินทาง

 • Seoul Subway Line 3 ไปยัง Anguk Station เดินไปยังทางออกที่ 3 และเดินตรงไปประมาณ 5 นาที
 • Seoul Subway Line 1, 3 หรือ 5 ไปยัง Jongno 3 (Sam)-ga Station เดินไปยังทางออกที่ 7 เดินไปตาม Donhwamun-ro อีก 10 นาที

 

 • by Google Map