ศูนย์ส่งเสริมศาสนาเจ้าแม่กวนอิม (The Statue of Kun Iam)

Kun Iam Ecumenical Center หรือ The Statue of Kun Iam (觀音蓮花苑) หรือที่เรารู้จักในอีกชื่อหนึ่งเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองริมทะเล เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 1999 เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมพุทธศาสนาในมาเก๊า ส่วนบนเป็นรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม Kun Iam หรือ Guan Yin (ในภาษาจีนกลาง) ซึ่งเป็นเทพแห่งความรักและความเมตตา องค์รูปปั้นทำจากโลหะผสมทองแดงมีน้ำหนัก 50 ตันและมีความสูงประมาณ 20 เมตร ซึ่งได้รับการออกแบบโดยอาศัยแนวคิดเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นสากลและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างไม่มีเชื้อชาติที่โดดเด่น เพื่อส่งเสริมความเคารพและมิตรภาพระหว่างทุกชนชาติและอารยะธรรม

ในส่วนของอาคารที่เป็นฐานของรูปปั้นมีรูปร่างคล้ายดอกบัวประกอบด้วยส่วนที่จัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับปรัชญาของชาวตะวันออก (Oriental Thoughts) และเป็นศูนย์เก็บรวบรวมเอกสารอ้างอิง, หนังสือและคำสอนของพุทธศาสนาในลัทธิขงจื๊อและลัทธิเต๋า รวมไปถึงส่วนต่างๆ ได้แก่ ห้องสมาธิ, ห้องสมุดและห้องเอนกประสงค์ เป็นต้น นอกจากนี้ศูนย์แห่งนี้ยังมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การจัดคอนเสิร์ต, การประชุม, การฉายภาพยนตร์ และการจัดแสดงผลงานศิลปะ เป็นต้น

ที่อยู่: 1101 Avenida de Sun Yat-sen, Macao
(孫逸仙大馬路1101號)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ติดต่อสอบถาม +853-2875 1516
  • สายด่วนสำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊า (MGTO) +853 28 333 000

เวลาเปิดทำการ: 10.00 น. – 18.00 น.

วันหยุด วันศุกร์

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

  • รถโดยสารประจำทาง: 10A, 17 ลงที่ The Statue of Kun Iam (觀音蓮花苑)
  • รถโดยสารประจำทาง: 1A, 23, N1A, N2 ลงที่ Nape/ Rua Cidade De Braga (新口岸/柏嘉街)
  • รถโดยสารประจำทาง: 3A, 8, 10A, 12 ลงที่ Nape/ Rua De Madrid (新口岸/馬德里街)

 

  • by Google Map