ปักหมุดที่เที่ยวรอบๆ พระราชวังถ็อกซู (Travel Attractions around Deoksugung Palace)

นอกเหนือไปจากการเยี่ยมชมความงดงาม ของอาคารและสถานที่ต่างๆ ภายในพระราชวังถ็อกซู (Deoksugung Palace) โดยรอบของพระราชวังยังมี สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมถึงอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว ยอดนิยมหลายแห่ง ในใจกลางของกรุงโซล (Seoul) อ่านเพิ่มเติม

ปักหมุดที่เที่ยวยออีโด (Yeouido Attractions)

ยออีโด (Yeouido, 여의도) เป็นหนึ่งในเกาะลอยน้ำ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 273,503 ตารางเมตร ซึ่งในบริเวณริมชายฝั่ง ของแม่น้ำฮัน (Han River) ของ กรุงโซล (Seoul) อ่านเพิ่มเติม

ปักหมุดที่เที่ยวย่านพันโพดง (Banpo-dong Attractions)

พันโพดง (Banpo-dong, 반포동) เป็นอีกหนึ่งย่านที่มีชื่อเสียง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ด้วยเป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะริมแม่น้ำฮัน (Hangang Park)อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางกำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall Trail)

เส้นทางยอดนิยมของการเดินท่องเที่ยว กำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall) ในกรุงโซล (Seoul) ประกอบไปด้วยหลายเส้นทาง และมีระดับความยากง่ายในการเข้าถึง, สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย รวมทั้งระยะเวลาในการท่องเที่ยว ที่แตกต่างกันไปในแต่ละเส้นทางอ่านเพิ่มเติม

กำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall – Fortress Wall of Seoul)

กำแพงแห่งนี้มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า ฮันยางโดซ็อง (Hanyangdoseong, 한양도성) ซึ่งหมายถึง ป้อมปราการแห่งเมืองฮันยาง ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงขอบเขต และปกป้องเมืองฮันยาง (Hanyang, 한양) อ่านเพิ่มเติม