ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศตุรกี Archives • Page 5 of 7 • เที่ยวด้วยตัวเอง ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศตุรกี Archives • Page 5 of 7 • เที่ยวด้วยตัวเอง

พิพิธภัณฑ์อารยะธรรมโบราณ (Museum of the Ancient Orient)

Museum of the Ancient Orient (Eski Şark Eserleri Müzesi) ในอดีตพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เคยเป็นโรงเรียนวิจิตรศิลป์

โบสถ์ฮาเกียไอรีน (Hagia Irene)

Hagia Irene หรือ Hagia Eirene (Aya İrini) หรือรู้จักกันในชื่อเซนต์ไอรีน (Saint Irene) เป็นโบสถ์กรีกออร์โธดอกซ์ตะวันออก แห่งแรก

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศาสนาอิสลาม (Istanbul Museum of The History of Science & Technology in Islam)

Istanbul Museum of The History of Science & Technology in Islam (İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi) ตั้งอยู่ในสวนกุหลาบ (Gülhane Park)

สวนกุหลาบกึลฮาเน (Gülhane Park)

Gülhane Park (Gülhane Parkı) ในภาษาตุรกีมีความหมายว่า บ้านสวนกุหลาบ (House of Roses Park)

พระราชวังโทพคาปี (Topkapı Palace) หรือพิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาเปอะ (Topkapı Palace Museum)

พระราชวังโทพคาปี หรือพระราชวังทอปกาเปอะ (Topkapı Sarayı) ในปัจจุบันคือ พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่

Back to Top ↑