Categories
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศตุรกี โรงแรมในประเทศตุรกี

รีวิวโรงแรม Ramada Istanbul Grand Bazaar

โรงแรม รามาดา อีสตันบูล แกรนด์ บาซาร์ ตั้งอยู่บนถนนที่เงียบสงบในเมืองเก่าของนครอีสตันบูล