เส้นทางเดินเที่ยวเมืองวัฒนธรรมกัทบาวีและพลาซ่าพย็องฮวาควังจัง (Walking route to Gatbawi culture town and Pyeonghwa plaza – Peace square)

เส้นทางการเดินท่องเที่ยวยัง สถานที่ยอดนิมยม และมีชื่อเสียงของ เมืองวัฒนธรรมกัทบาวีอ่านเพิ่มเติม