คลังเก็บป้ายกำกับ: Theme Park

หินหมวกคาทบาวี (Mokpo Gatbawi Rock)

Last updated on มีนาคม 16th, 2018 at 12:45 am

Mokpo Gatbawi Rock (목포 갓바위) เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียง 8 แห่ง ของเมืองมกโพ (목포) และถูกกำหนดให้เป็นอนุสาวรีย์ธรรมชาติเลขที่ 500 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552, ตั้งอยู่ใกล้ปากแม่น้ำ Yeongsangang บนชายฝั่ง Yonghae-dong เป็นประติมากรรมทางธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากหินทรายที่ก่อตัวในรูปแบบที่เรียกว่า “Tafoni” เกิดเป็นถ้ำขนาดเล็กที่มีทางเข้าโค้งมนและผนังเว้าเรียบ…More>>

ภูเขายูดาลซาน (Yudalsan, Mokpo)

Last updated on มีนาคม 14th, 2018 at 02:02 pm

Yudalsan (유달산) ตั้งอยู่ใน Mokpo-si, Jeollanam-do เป็นยอดเขาสุดท้ายของเทือกเขา Noryeong ภูเขาแห่งนี้มีหินรูปทรงแปลกตา ด้วยความสูง 228 เมตร จึงเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นได้ทั่วเมืองมกโพ (목포) และสามารถมองเห็นได้ไกลถึงหมู่เกาะที่ทอดยาวอยู่ในน้ำทะเลสีฟ้าของอุทยานทาโดแฮแฮซาง (다도해해상국립공원(완도))…More>>

ยอดหินโนจอกบง (Nojeokbong Peak, Mokpo)

Last updated on มีนาคม 14th, 2018 at 02:05 pm

Nojeokbong Peak (노적봉) เป็นก้อนหินขนาดใหญ่บนภูเขา Yudalsan (유달산) และเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นได้ทั่วเมืองมกโพ (목포) มีประวัติความเป็นมาว่า ในช่วงสงครามอิมจิน ในภาษาเกาหลีเรียกว่า “Imjinwaeran, 임진왜란” (ค.ศ. 1592 – ค.ศ. 1598) พลเรือเอกอีซุนชิน (이순신 Yi Sun-shin) ใช้ยุทธวิธีที่ลวงตา และได้รับชัยชนะโดยไม่ต้องต่อสู้…More>>

สวนสาธารณะซาจิก (Sajik Park, Gwangju)

Last updated on มีนาคม 14th, 2018 at 02:25 pm

Sajik Park, Gwangju (사직공원 – 광주 ) ตั้งอยู่ใกล้กับลำธารควางจูและใจกลางเมือง เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับชาวควางจู มีภูมิทัศน์ที่สวยงามด้วยต้นไม้และเตียงดอกไม้หลากหลายชนิด และสวนแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ Gwangju Sajik Park Tower ที่ถูกสร้างแทนที่อาคารศาลาแปดเหลี่ยมซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 ด้วยความสูง 13.7 เมตร …More>>

อ่างเก็บน้ำอุนชอน (Uncheon Reservoir, Gwangju)

Last updated on มีนาคม 16th, 2018 at 12:44 am

Uncheon Reservoir (운천 저수지) ตั้งอยู่ในย่าน Sangmu ของเมืองควางจู ในอดีตถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันภัยพิบัติ และเพื่อการจัดหาแหล่งน้ำให้กับพื้นที่ทางการเกษตรของ Maru-dong ในปัจจุบันกลายเป็นอุทยานทางธรรมชาติ อันเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าพืชน้ำและสัตว์ต่างๆ เช่น นกเงือกดำ, เต่าทะเล, นกกระสา เป็นต้น…More>>

อุทยานอนุสรณ์สถาน 5•18 (5•18 Memorial Park, Gwangju)

Last updated on มีนาคม 14th, 2018 at 02:36 pm

5•18 Memorial Park (5•18 기념공원) ก่อตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยในวันที่ 18 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของเหตุการณ์การจลาจลในเมืองควางจู ในระหว่างวันที่ 18 – 27 พ. ค. 2523 โดยมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์รัฐประหาร จากการลอบสังหารประธานาธิบดีพักชองฮี (박정희) ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2522 และทำการยึดอำนาจโดยรัฐเผด็จการ …More>>

โอดองโด (Odongdo Island, Yeosu)

Last updated on มีนาคม 14th, 2018 at 02:44 pm

Odongdo Island (오동도) เกาะเล็ก ๆ ที่มีทัศนียภาพอันงดงามของหน้าผา และสีฟ้าของน้ำทะเล, น้ำพุดนตรี, ประภาคารพร้อมดาดฟ้าสังเกตการณ์ฟรี และดอกไม้ป่าที่น่าสนใจกว่า 70 ชนิด โดยเฉพาะ Camellias ซึ่งเริ่มผลิบานในเดือนพฤศจิกายน และให้สีแดงเข้มไปทั้งเกาะ จนถึงเดือนเมษายนของปีถัดไป…More>>